Intrum Justitia představila výsledky třetího ročníku průzkumu o platbách spotřebitelů

5. červen 2017

Společnost Intrum Justitia uspořádala třetí ročník průzkumu o platbách spotřebitelů za rok 2017. Z průzkumu vyplynulo, že v České republice je celkem 88 % respondentů, kteří tvrdí, že od nich byly požadovány delší lhůty splatnosti, než jim vyhovují. To je mnohem více než evropský průměr, který činí 61 %.Zpožděné platby nadále představují vážnou hrozbu pro podniky po celé Evropě.V České republice připustilo 12 % podniků, že by zrychlení úhrad faktur zjednodušilo přijímání nových zaměstnanců. V ostatních zemích Evropy je to až 25 %.Tiskovou konferenci, která se konala v Café Colore 30. května 2017, uspořádala agentura Weber Shandwick.