CSR, vzdělávání a neziskový sektor

Dlouhodobě spolupracujeme s neziskovým sektorem a státní správou, zvláště pak v souvislosti se sociální integrací znevýhodněných skupin a vzděláváním. Pečlivě sledujeme dění ve společnosti a monitorujeme sociální témata v médiích. Díky tomu jsme schopni připravit strategii, ať už pro nevládní organizace, orgány státní správy nebo pro subjekty firemní filantropie. Monitorujeme rovněž významné konference a eventy věnované společenským problémům a zajišťujeme na nich možnou účast klienta. Organizujeme také vlastní akce na zvýšení povědomí o konkrétních sociálních problémech.

 

Výběr z našich referencí:

 

Case studies Vám rádi poskytneme na vyžádání.