CSR

  • tvorba CSR strategie, včetně návrhu zapojení zaměstnanců

  • vytváření stabilních vztahů s klíčovými médii

  • spolupráce s neziskovým sektorem

  • návrh implementace CSR strategie do interní komunikace

  • příprava a organizace CSR eventů

Společenská odpovědnost firmy (Corporate Social Responsibility – CSR) je v dnešní době nedílnou součástí úspěšného podnikání.

Našim klientům pomáháme ujasnit si smysl a cíl společensky prospěšných aktivit, ať již na poli sociálním nebo environmentálním. Kromě toho dlouhodobě udržujeme stabilní vztahy s neziskovými organizacemi, které často bývají zprostředkovatelem či partnerem CSR aktivit.

Reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.