Interní komunikace

  • tvorba strategie interní komunikace

  • redakce časopisu pro zaměstnance

  • pořádání formálních i neformálních setkání zaměstnanců

  • příprava a organizace zaměstnaneckých motivačních a věrnostních programů

  • komunikace personálních změn

  • interní komunikace v době krize

Schopní, zkušení a motivovaní zaměstnanci jsou zpravidla tím nejcennější, čím firma disponuje. Nedostatečná informovanost či špatně zvolený způsob komunikace vedou dlouhodobě k výraznému snížení produktivity práce, k demotivaci a vysoké fluktuaci.

Našim klientům pomáháme nalézt optimální způsob interní komunikace, která je nezbytná pro úspěch každé společnosti.

Reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.