Korporátní komunikace

  • udržování/budování pozitivní image korporace i jejích představitelů

  • péče o firemní reputaci

  • vytváření stabilních vztahů s klíčovými médii

  • dlouhodobé budování důvěry ve značku

  • komunikační řešení v situacích, kdy klienti čelí negativním vlivům na jejich pověst

Pomáháme klientům komunikovat v korporátním prostředí, které vyžaduje transparentnost, serióznost, přesnost a důvěryhodnost při poskytování informací.
Disponujeme nástroji externí i interní komunikace.