Krizová komunikace

  • identifikace potenciálních oblastí krize

  • příprava krizových manuálů a osvědčených postupů pro zvládání nastalé situace

  • personální a odborné zázemí pro komunikaci v období krize

  • komunikace se zainteresovanými subjekty

  • monitoring mediálního dopadu

V krizových momentech stojíme vždy po boku našich klientů a ctíme osvědčená pravidla:

  • sdělovat pravdivé informace

  • jednat důsledně a zásadově

  • pečlivě analyzovat průvodní jevy krize a vyvozovat z nich logické souvislosti

  • být navenek čitelným a jednoznačným subjektem

Reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.