Produktová komunikace

Budování značky pro jednotlivé produkty i celá produktová portfolia

  • uvedení nových produktů na trh

  • řízené ovlivňování postojů cílových skupin

  • vytváření stabilních vztahů s klíčovými médii

  • dlouhodobé budování důvěry ve značku a její produkty

  • komunikační řešení v situacích, kdy klienti čelí negativním vlivům na jejich pověst

Ke klientům přistupujeme vždy z perspektivy cílové skupiny, využívajíce poznatků o jejích skutečných zájmech a potřebách. Kromě médií se tak zaměřujeme i na působení dalších vlivových faktorů.

Při tvorbě kampaní využíváme podporu dalších marketingových disciplín. Spolupracujeme se specialisty v rámci skupiny Interpublic Group of Companies, jako např. McCann-Erickson.

Reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.