Public affairs a issues management

  • analýza legislativního procesu

  • analýza médií, media relations

  • příprava programu a náplně politické komunikace

  • systém včasného varování

  • "CEO kredit" program - prezentace osobnosti na odborných seminářích a konferencích

  • mediální prezentace osobnosti

  • implementace komunikační strategie

Pozorně sledujeme a vyhodnocujeme výsledky politických a legislativních procesů na národní i evropské úrovni.

Naše klienty vedeme při utváření jejich vztahů s orgány státní správy či samospráv a nabízíme podporu v přímých jednáních s těmito subjekty.